SATIN NIGHT & FIREFLIES 120 x 100 cm

PAPAVER serie 90 x 80 cm

Udpluk af nyeste værker som kan ses på min udstilling i Davis Gallery fra d. 24. Maj 2024

Selection of new work - can be seen at my soloshow i Davis Gallery from 24.th of May 2024

Venstre

BORDRES olie, beton, grunding på lærred

Left

BORDERS oil, concrete, priming on canvas

120 x 90 cm


Højre

UDSNIT. Olie, beton, zircon, på lærred

Right

DETAIL. Oil, concrete, zircon on canvas


Venstre

VERMILION Olie på lærred

Left

VERMILION Oil on canvas


90 x 80 cmHøjer

UDSNIT olie, grunding, på lærred

Right

DETAIL Oil, primer, on canvas

THE PLANETS olie, beton, på lærred

THE PLANETS oil, concrete on canvas

60 x 50 cm

Tv : ophængning af 2 mindre værker fra serien BLEUM

Th : 2 olie på håndgjort papir


Left : Interior with two paintings fra the BLEUM series

Right : 2 oil on handmade paper


22 x 15 cm


BLUEM

Olie på lærred

BLEUM

Oil on canvas


80 x 80 cm

HØJRE


BLUEM

Olie lærred grunding pigment


LEFT


BLUEM
Oil canvas concrete pigments


70 x 60 cm

BLUEM Olie lærred

BLEUM Oil on Canvas


60 x 70 cm

BLUEM Olie lærred beton

BLEUM Oil canvas concrete


120 x 90 cm

Farve registreringer

Olie på håndgjort papir


Color registrations

oil on handmade paper


15 x 21 cm 

BLUEM Olie på lærred betongrunding pigment

BLEUM Oil canvas concrete pigments


130 x 110 cm

DRIZZLE Olie på lærred

DRIZZLE Oil on Cavas


110 x 90 cm

Tv :

BLEUM Olie på lærred

Th :

Udsnit af værk olie lærred grunding pyrit


Left :

BLEUM Oil on canvas

Right :

Cut out from painting

Oil canvas concrete pyrite


80 x 70 cm

VERMILLION olie grunding lærred

VERMILLION oil plaster canvas

90 x 80 cm

UDSNIT olie, beton, pigment på lærred


DETAIL oil, concrete, pigment on canvas